Актуални Новини, Новини

ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ИЗБРАХА „ДИРЕКТОР НА ГОДИНАТА“ И „УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА“

Община Берковица проведе онлайн анкета за избор на „Учител на годината“ и на „Директор на годината“ за постижения в системата на предучилищното и училищното образование в община Берковица за 2020 година. Гражданите избраха за „Директор на годината“  Теодора Иванова – Директор на Трето ОУ „Иван Вазов“ – гр. Берковица, а за „Учител на годината“ Розелия Петрова – Учител в Трето ОУ „Иван Вазов“ – гр. Берковица.

Анкетата се проведе във връзка с връчването на „Наградата на Регионално управление на образованието – Монтана“, която е учредена в изпълнение на правомощията на началника на РУО – Монтана, съгласно чл. 8, ал. 2 от Правилника за устройството и функциите на регионалните управления на образованието и се присъжда на директори и учители от област Монтана.