Администрация - Актуални Новини, Актуални Новини, Новини

ГРАФИК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ИЗБОРНИ КНИЖА И БЮЛЕТИНИ

Община Берковица

На основание Писмо Изх №ПВРНС 23-214/09.11.2021г. на Централната избирателна комисия, във връзка с графика за доставяне на машините за гласуване в изборните секции в Община Берковица определяме следния график за получаване и транспортиране на изборните книжа и бюлетини :
Транспортирането на изборните бюлетини, книжа, материали и копирна техника да се извършва по следния начин:
І. В предизборния ден – 13.11.2021 г. от 11.00 ч. от сградата на общинска администрация Берковица:

I-во направление:
гр. Берковица – с. Боровци – с. Замфирово – с. Пърличево – гр. Берковица (секция 38;39;40;33)
водач: Георги Атанасов Георгиев; тел: 0887447958; МПС: „Ивеко” № М 41 04 ВС
II-ро направление:
Секции: 2, 3, 4, 10, 11, 16 и 17 Форд „Транзит” рег. № М 82 96 ВК, Светослав Вилев Вранчев
III-то направление:
Секции: 5, 6, 9, 41 и 42, Гимназия
IV-то направление:
Секции: 21, 7-14-15, Лек автомобил Фолксваген „Пасат” с рег. № М 49 49 ВС и водач: Антон Петров Петров
V- то направление:
Секции: 1, 8, 12 и 13, Лек автомобил ”Тойота Авенсис“ с рег. № М 55 53 АТ и водач: Венелин Младенов Йорданов
VI-то направление:
Секции: 18, 19, 20, Форд „Транзит” рег. № М 82 96 ВК с водач Светослав Вилев Вранчев
VII -мо направление:
гр. Берковица–с. Бързия–с. Ягодово–с. Слатина-гр. Берковица (36;37;34;35) водач: Мирослав Христов Методиев; тел: 0887520012, МПС: „Ивеко” № М3471 ВР
VIII-мо направление:
гр. Берковица –с. Мездрея–с. Бокиловци – с. Песочница-гр. Берковица (22;23;26) водач: Васил Кирилов Ников;; МПС: Мерцедес 709″ № М 89 83 АН
гр. Берковица – с. Комарево – с. Костенци-гр. Берковица (25;24) водач: Сергей Цветков; МПС: Мерцедес 310 Д” № М 4676 АХ
IX-то направление:
с. Балювица с. Бистрилица-с. Гаганица-гр. Берковица (27;29;28) водач: Атанас Георгиев Христов; тел.: 0888123830; МПС: Спринтер 413 М 1292 ВМ
гр. Берковица–с. Лесковец-с.Котеновци-с. Черешовица-гр. Берковица (31;30;32) водач: Веселин Петров Петров; тел: 0898561255; МПС: “Мерцедес 210 Д” № М 8976 АР