Актуални Новини, Новини

ГРАФИК ЗА ПРЕГЛЕДИ В МОБИЛЕН КАРДИОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

02.07.2022 г.кв. „Раковица“ – Берковица
04.07.2022 г.с. Песочница
04.07.2022 г.с. Бокиловци
07.07.2022 г.с. Комарево
08.07.2022 г.с. Слатина

Желаещите да се прегледат следва да се свържат с кметовете/кметските наместници в съответните населени места.