Актуални Новини, Новини

ГРАФИК ЗА ПРЕГЛЕДИ В МОБИЛЕН КАРДИОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

МОБИЛЕН КАРДИОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР В МБАЛ - БЕРКОВИЦА

ГРАФИК ЗА ПРЕГЛЕДИ В МОБИЛЕН КАРДИОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

01.06.2022 годинас. Бързия
02.06.2022 годинас. Бързия
03.06.2022 годинас. Боровци
13.06.2022 годинагр. Берковица
14.06.2022 годинас. Ягодово
15.06.2022 годинас. Песочница
15.06.2022 годинас. Бокиловци
16.06.2022 годинас. Балювица

Мобилният център е предвиден и за извършване на безплатни кардиологични прегледи от медицински специалисти в отдалечените села от общината, населението на които изпитва затруднения за пътуване до общинската болница. Центърът е осигурен по трансграничен проект на Община Берковица и Община Бъйлещ, Румъния. Той се състои от специализиран автомобил, снабден с диагностично оборудване, ултразвукова система за сърдечен и съдов анализ и велоергометърна система за стрес тест на обща стойност 469 440,00 лв. По същия проект са доставени и монтирани в МБАЛ – Берковица – дигитален графичен рентгенов апарат, пациентски монитори за наблюдение на жизнени показатели, ултразвукова система за общ и абдоминален преглед, транспортен респиратор, транспортен инкубатор за новородени и автоклав.
Общата стойност на новата апаратура е над 942 000 лева.

Прегледите са безплатни за населението на община Берковица.