Актуални Новини, Новини

ГРИПНА ЕПИДЕМИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Със Заповед №РД-01-114/05.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването е обявена грипна епидемия на територията на Република България от 06.03-11.03.2020 г. (включително).

Преустановяват се учебните занятия в училищата. Детските градини остават отворени при задължително изискване за медицински преглед на входа, както и за засилени мерки за почистване и дезинфекция на помещенията. Преустановяват се детските и женските консултации, профилактичните прегледи, приема и провеждането на планова оперативна дейност и свижданията във всички лечебни заведения.