Актуални Новини, Новини

ДАННИ ЗА ЗАБОЛЕВАЕМОСТТА ОТ COVID-19 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С COVID-19 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Според данни, оповестени на официалния сайт на Регионална здравна инспекция – Монтана, заболяемостта от COVID-19 на територията на община Берковица на 14-дневна база към 02.02.2022 година е 1857.39 на 100 000 души. Лицата, хоспитализирани в МБАЛ – Берковица са 15.
Към днешна дата на територията на общината не са поставени под карантина деца и лица от персонала в детски заведения в община Берковица.
Служители на Общинска администрация – Берковица съблюдават за прилагането на противоепидемичните правила в търговски обекти и обекти с обществено предназначение.
Предвид бързото разпространение на COVID-19 следва да се спазват стриктно разписаните от здравните власти мерки.