Актуални Новини, Новини

ДАННИ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С COVID-19 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Според днешните данни, оповестени на официалния сайт на Регионална здравна инспекция – Монтана, заболеваемостта от COVID-19 на територията на община Берковица на 14-дневна база към 07.02.2022 година е 1751.43 на 100 000 души. С активна коронавирусна инфекция са 160 лица, като в МБАЛ – Берковица за лечение са хоспитализирани 17.
Към днешна дата на територията на общината не са поставени под карантина деца и лица от персонала в детски заведения в община Берковица.
Спазването на разписаните противоепидемични мерки от МЗ и въведените със заповед № РД-01-97/03.02.2022 година на директора на РЗИ – Монтана правила в обекти с обществено предназначение се контролират от компетентните органи.
Предвид бързо променящата се епидемична обстановка и нарастващата заболеваемост от COVID-19 е наложително да се спазват стриктно предписанията на здравните власти.