Актуални Новини, Новини

ДАННИ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА 24.02.2022 ГОДИНА

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С COVID-19 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Регистрираната заболеваемост от COVID-19 за 24.02.2022 година на 14-дневна база за област Монтана е 783.1 на 100 000 души, а на територията на община Берковица е 467.46. Хоспитализираните за болнично лечение в МБАЛ – Берковица са 10.
Към днешна дата не са поставени под карантина деца, ученици, учители и лица от непедагогическия персонал от образователните институции на територията на община Берковица.
Предвид епидемичната обстановка от COVID-19, с оглед опазване здравето и живота на всички, е важно да се спазват предписанията на здравните органи.