Актуални Новини, Новини

ДБТ БЕРКОВИЦА ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С РАБОТОДАТЕЛИ

На 11.06.2024 г. в заседателната зала на Общинска администрация гр. Берковица се проведе информационна среща с работодатели от Община Берковица. На събитието присъстваха 15 представители на местния бизнес. Директорът на ДБТ Лина Маринова запозна работодателите с новите условия на проект „Младежка заетост+“ и с проект „Квалификация, умения и кариерно развитие на заети лица“. На срещата бяха дискутирани възможностите за активиране на младежи от община Берковица и мотивирането им за включване в заетост. На работодателите бяха подробно разяснени условията и начина на кандидатстване със заявки за субсидирана заетост, както и новите моменти в отчитането.

Работодателите от общината проявиха интерес и към възможностите, които предоставя Агенцията по заетостта за обучение с ваучери за заети лица.