Актуални Новини

ДВУДНЕВНО ИЗНЕСЕНО ОБУЧЕНИЕ

DSC08200На 10 и 11 април 2017 г. във връзка с реализиране на проект „Еднакви мечти, еднакви успехи“, финансиран от ЦОИДУЕМ, педагозите на 2. ОУ „Хр. Смирненски“ обмениха опит с колегите си от средищното СОУ “Иван Вазов” – гр. Вършец и преминаха през курс за обучение на учениците в мултикултурна среда. На срещата се поставиха основите за реализиране на бъдещи общи проекти. Курсът премина в приятната 18043113_1490107707688064_1396351572_o(1)обстановка на почивен комплекс „Минкови бани“, където учителите съчетаха полезното с приятното и оползотвориха максимално времето си.