Актуални Новини, Новини

ДГ „ЗВЪНЧЕ“ – ОБРАЗОВАТЕЛЕН МОДЕЛ КЪМ МОН ПО ПЕДАГОГИЧЕСКА ПРАКТИКА „УТРИННА ПРИКАЗКА“

ДГ „ЗВЪНЧЕ“ – ОБРАЗОВАТЕЛЕН МОДЕЛ КЪМ МОН ПО ПЕДАГОГИЧЕСКА ПРАКТИКА „УТРИННА ПРИКАЗКА“

От месец януари 2022 година, Детска градина „Звънче“ – град Берковица стана образователен модел на Педагогическа практика „Утринна приказка“. Това дава възможност педагогическият екип, работещ по този модел, да предлага на други заинтересовани страни качествено и компетентно да наблюдават, изучават и практикуват същността и методиката на провеждане на ПП „Утринна приказка“.
На 06.04.2022 година в Детска градина „Звънче“ се проведе работна среща за разширяване на прилагането на изработения адаптационен модел. Учителите Камелия Рангелова и Сузана Григорова, които през месец септември 2021 година бяха подготвени за обучители, под ръководството на експерта по Предучилищно образование в РУО – Монтана г-жа Персияна Петкова, оказаха методическа подкрепа на желаещите да работят по ПП „Утринна приказка“. В обучението се включиха учители от ДГ „Пролетна дъга“ – град Берковица, ДГ „Слънце“ – град Вършец и ДГ „Звездица“-с. Лехчево.
Педагогическа практика „Утринна приказка“ е адаптационен психолого-педагогически и методически практико-приложен модел, изработен от научни ръководители. Прилагането на модела е оценено като много ефективно, както от педагози, така и от родители. С цел изграждане на капацитет за мултиплициране на опита, този модел се надгражда във всяка следваща възрастова група.