Актуални Новини, Новини

ДГ „ЗВЪНЧЕ“ ОТЧЕТЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПЪРВИЯ ЕТАП НА ПРОЕКТ „УТРИННА ПРИКАЗКА“

20200213_104927На междинна работна среща в град Пловдив екипът на Детска градина „Звънче“ отчете резултатите от работата по проекта на МОН „Утринна приказка“.

Проектът Педагогическа практика „Утринна приказка“ е адаптационен психолого-педагогически и методически практико-приложен модел за съвместна работа на учители и представители на семейната общност в периода на постъпване на тригодишните деца в ДГ. Той се реализира под ръководството на Ваня Георгиева – Главен експерт на Дирекция „Образователни проекти и програми“ към МОН, проф.  Даниела Тасевска – декан на катедра Психология към ВТУ  „Св. Св. Кирил и Методий“,  доц. д-р Емил Бузов – директор на Педагогически колеж Плевен.

Учителите на група „Плодчета“ – г-жа Камелия Рангелова и г-жа Сузана Григорова, отбелязаха, че  този проект е допълнителна възможност за образователно развитие, който  осигурява на педагогическите специалисти и членовете на семейната общност взаимна работа, с която да създадат условия за по-лесно и по-бързо адаптиране на децата на 2- и 3- годишна възраст, които за първи път започват да посещават детска градина.

От презентацията на г-жа Анелия Якимова – Директор на ДГ „Звънче“ стана ясно, че чрез провеждането на практиката „Утринна приказка” се поддържа емоционален контакт, който насърчава позитивните взаимодействия между децата в групата и предоставя положителна намеса на включените в дейността възрастни. При провеждането на тази практика, образователната среда е организирана така, че да подкрепя, всички области на психично развитие – емоционално, когнитивно, като насърчава активното участие на децата.

Специален гост на събитието беше г-жа Янка Такева – Председател на Синдиката на българските учители. Тя отбеляза, че среща е от изключителна важност и показва, че работата по проекти в детските градини е на много високо ниво и води до повишаване на качеството на образование.