Актуални Новини

ДГ „ЗВЪНЧЕ“ С НОВИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ИГРА

С обновени кътове за игра е Детска градина „Звънче“. Децата се редват на чисто нови игрови съоръжения, отговарящи на съвременните изисквания за безопасност.

В рамките на проекта, финансиран по Национална кампания „За чиста околна среда – 2019“  на МОСВ и ПУДООС, са доставени и монтирани два броя беседки с пейка и маса – за деца до 7 години, които са подходящи и за деца с нарушена двигателна активност. В беседките чрез интерактивни и интересни форми на обучение децата ще се приобщят към природата. Монтирано е и комбинирано детско съоръжение за деца от 2 до 7 години, за катерене, пързаляне, провиране и пазене на равновесие.

Естетически оформеният и подреден двор на детската градина е най-подходящото място за опознаване и контакти на децата със заобикалящата ги природна среда. Тук те могат да наблюдават промените на явленията в живата и неживата природа, да овладяват знания за значимостта на природните обекти и необходимостта от грижи от страна на човека. Чрез обогатяване на знанията и на представите, и особено чрез участие в трудови дейности, съобразени с детските възможности и интереси, у децата се формират основите на позитивно отношение към околната действителност.

С реализирането на проекта, можем да превърнем в реалност една мечта за по-съвременна и по-атрактивна детска градина, за по-приятни и безопасни места за игра на нашите деца, вдъхващи живина и свежест.