Актуални Новини

ДГ „ПРОЛЕТНА ДЪГА“ СЪС СВОЙ САЙТ

Уважаеми родители на деца от предучилищна възраст, заповядайте в сайта на ДГ „Пролетна дъга“ www.dg-proletnadaga.com. Чрез него ще имате възможност да следите в удобно за вас време изготвената информация относно минали и предстоящи събития и инициативи, съобщения и покани, документи и контакти за връзка.Детската градина е любимо място на децата, осигуряващо емоционален комфорт и целенасочена подготовка за училище. Изградена е мобилна образователна среда, отговаряща на потребностите на децата, даваща възможност за равен достъп и качествено образование и възпитание. Усилията на екипа са насочени към развитие на детския потенциал и способности чрез стимулиране на двигателната и творческа активност. В подходяща и уютна обстановка с приятели на своята възраст, децата имат възможност да открият света за себе си и да развият своя талант, водени от учителките си с търпение и усмивка.