Декларации по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ИМУЩЕСТВО И ИНТЕРЕСИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗПКОНПИ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на ДЕКЛАРЦИИТЕ по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на ДЕКЛАРАЦИИТЕ по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ на Кметство Боровци

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на ДЕКЛАРАЦИИТЕ по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ на Кметство Бързия

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на ДЕКЛАРАЦИИТЕ по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ на Кметство Замфирово

Декларации по чл.35 ал.1 т.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

1. Юлия Евгениева
2. заличен
3. Анита Василева
4. Румяна Попова
5. Ваня Иванова
6. Атанас Атанасов
7. заличен
8. Виргиния Витанова
9. Венета Петрова
10. Иван Георгиев
11. Албена Нистерова
12. заличен
13. заличен
14. заличен
15. Пламен Ангелов
16. Паулина Еленкова
17. Тодорка Кацарска
18. Людмила Филипова
19. Венета Иванова
20. Ирена Колова
21. заличен
22. Галина Борисова
23. Пламен Петков
24. заличен
25. заличен

26. заличен
27. Нели Михайлова
28. Гергана Георгиева
29. заличен
30. Анелия Якимова
31. заличен
32. Биляна Салтирова
33. заличен

34. заличен
35. Надя Кралева-Павлова
36. Михаела Маринова
37. Михаела Маринова
38. заличен
39. заличен
40. заличен
41. Паулина Харалампиева
42. заличен
43. заличен
44. заличен
45. заличен
46. заличен
47. заличен
48. заличен
49. Сибилия Дамянова
50. заличен
51. заличен
52. заличен
53. заличен
54. Димитринка Иванова
55. заличен
56. заличен
57. Инна Доцова

58. заличен
59. Ради Иванов
60. Яни Каменов
61. Мая Горанова
62. заличен
63. Димитрина Генова
64. заличен
65. Емилия Братанова
66. Мариета Русимова
67. Мая Ангелова
68. Тинка Еленкова
69. Виолетка Вълчева
70. Ирина Стоянова
71. Петранка Трифонова
72. Тоня Николова
73. Сашка Димитрова
74. заличен
75. заличен
76. заличен
77. заличен
78. заличен
79. заличен
80. заличен
81. Светла Борисова
82. заличен
83. Анета Богданова
84. заличен
85. заличен
86. заличен

87. заличен

88. заличен

89. заличен

2019 година

90. Петър Георгиев

91. Теодора Генова
92. Биляна Салтирова
93. заличен
94. Иван Георгиев
95. заличен
96. Ради Иванов
97. Тинка Еленкова
98. заличен
99. заличен
100. Виолетка Вълчева
101. Инна Доцова
102. Анита Василева
103. заличен
104. Сашка Димитрова
105. Петранка Трифонова
106. Венета Петрова
107. заличен
108. заличен
109. заличен
110. заличен
111. Тодорка Кацарска
112. Мариета Русимова
113. Пламен Ангелов
114. Паулина Еленкова
115. заличен
116. заличен
117. Албена Нисторова
118. Пламен Петков
119. Даниела Дамянова
120. Анелия Якимова
121. заличен
122. заличен
123. заличен
124. заличен
125. заличен
126. Светла Борисова
127. заличен
128. Людмила Филипова
129. Надя Кралева-Павлова
130. заличен
131. Ваня Иванова
132. заличен
133. заличен
134. Емилия Братанова
135. Михаела Маринова
136. Михаела Маринова
137. Мая Ангелова
138. Виргиния Витанова
139. Мая Горанова
140. заличен
141. Нели Михайлова
142. Тоня Николова
143. Анета Богданова
144. Димитринка Маринова
145. Гергана Георгиева
146. Мария Танчева
147. Паулина Харалампиева
148. заличен
149. заличен
150. Юлия Евгениева
151. заличен
152. заличен
153. Ирена Колова
154. Ирина Стоянова
155. заличен
156. заличен
157. заличен
158. Атанас Атанасов
159. заличен
160. заличен
161. Сибилия Дамянова
162. заличен
163. заличен
164. заличен
165. заличен
166. заличен
167. Яни Каменов
168. Галина Борисова
169. заличен
170. заличен
171. Димитрина Генкова
172. заличен
173. Цветелин Доцов
174. Емил Миладинов
175. Мариета Аврамова
176. Лиляна Якимова
177. Цветанка Иванова
178. Деница Георгиева
179. Биляна Стаменова
180. Христина Якимова
181. Димитринка Лазарова-Йоцова
182. Саша Богданова
183. Росица Драгиева
184. Калина Първанова
185. Жулиета Давидова

2020 година

186. Илиян Иванов
187. Деница Захариева
188. Десислава Младенова
189. Ангелина Андонова
190. Венета Асенова
191. Мартин Георгиев
192. Красинка Минчева
193. Камелия Каменова
194. Елка Тодорова
195. Ива Николова

196. Борислава Йорданова
197. Мария Винарова
198. Мария Прусийска
199. Флора Първанова
200. Цветко Русинов
201. Бориславка Костова
202. Иван Иванов
203. Иво Димитров
204. Илияна Николова-Пенчева

204. заличен
205. Димитър Михайлов

206 Калина Първанова
207 Юлия Евгениева
208 Деница Захариева
209 Анета Богданова
210 Цветелина Ангелова
211 Биляна Салтирова
212 Мая Горанова
213 Димитринка Лазарова
214 Паулина Еленкова
215 Саша Богданова
216 Биляна Стаменова
217Светла Борисова
218 заличен
219 лиляна Якимова
220 Жулиета Давидова
221 Борислава Йорданова
222 Радостина Николова
223 Сашка Димитрова
224 Венета Петрова
225 Виолетка Вълчева
226 Иван Георгиев
227 Галина Борисова
228 Анита Василева
229 заличен
230 Румяна Попова
231 Петранка Трифонова
232 Даниела Дамянова
233 Пламен Петков
234 Димитрина Генова
235 Виргиния Витанова
236 Инна Доцова
237 Емилия Братанова
238 Надя Кралева-Павлова
239 Тодорка Кацарска
240 Паулина Харалампиева
241 Тинка Еленкова
242 Атанас Атанасов
243 Ваня Иванова
244 Гергана Георгиева
245 Илиян Иванов
246 Цветелин Доцов
247 Ирина Стоянова
248 Тоня Николова
249 Галя Николова
250 Нели Михайлова
251 Албена Цветкова
252 Ангелина Андинова
253 Петър Георгиев
254 Мариета Русимова
255 Сибилия Дамянова
256 Ради Иванов
257 Емил Миладинов
258 заличен
259 Людмила Филипова
260 Мариета Аврамова
261 Христина Якимова
262 Анелия Якимова
263 Димитринка Иванова
264Теодора Генова
265 Ирена Колова
266 заличен
267 Десислава Младенова
268 Михаела Маринова
269 Яни Каменова
270 Росица Драгиева
271 Цветанка Иванова
272 Пламен Ангелов

273 Моника Михайлова

273 Валентин Христов

274 Снежана Гогова

275 Веселка Захариева

2021 година

276 Милена Иванова

277 Тереза Трендафилова

278 Тодорка Трендафилова-Комарска

 

КМЕТСТВО БЪРЗИЯ
Ани Закова
Гергана Киркова
Елеонора Конова

КМЕТСТВО БОРОВЦИ
Люба Благоева
Цветанка Тодорова

КМЕТСТВО ЗАМФИРОВО
Галя Каменова
Ирена Петкова