Актуални Новини, Новини

ДЕКЛАРАЦИЯ ПРОТИВ ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА “ВИК-БЕРКОВИЦА” ЕООД КЪМ АСОЦИАЦИЯТА ПО ВИК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ “ВИК” ООД – МОНТАНА

Община Берковица

На редовно заседание на ОбС – Берковица, проведено на 25.03.2022 година, кмета на Община Берковица Димитранка Каменова и общинските съветници приеха Декларация против присъединяването на “ВиК – Берковица” ЕООД към Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от “ВиК” ООД – Монтана.

Общински съвет – Берковица е категорично против присъединяването на „ВиК – Берковица“ ЕООД към Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана и категорично възразява против предвижданите промени в Проекта на Закона за водоснабдяването и канализацията по отношение на разпоредбите, които касаят задължително окрупняване на обособените територии, автоматично прекратяване на сключените договори от кметовете на общини с местните ВиК оператори, задължително предоставяне на общинските ВиК съоръжения на новата Асоциация по ВиК и отнемане на общинските съвети с общински ВиК дружества правомощията на Асоциации по ВиК.
Подобно преминаване към ВиК – Монтана ще доведе до увеличаване на цената и разхода за вода на всеки жител на общината най-малко три пъти, което ще натовари бюджета на едно четиричленно семейство с около 500 лева годишно, което е непоносимо за нашето население.
Промяната на закона ще бъде груб опит на национализация на ВиК системата на Община Берковица и грубо нарушение на европейския принцип за децентрализация в местното самоуправление. В Европа има много примери на общински ВиК дружества като ВиК гр. Пасау в Германия.

Същата е изпратена до Националното сдружение на общините в Република България, МРРБ, МОСВ, Министерски съвет, Председател на Народното събрание, Омбудсман на Република България, Председателите на Парламентарните групи в 47-мо Народно събрание, Областен управител на област Монтана.