Актуални Новини

ДЕН НА ДИАЛОГА В МОНТАНА

На 1 октомври 2013 г.  в Монтана се проведе Ден на диалога между местна и централна власт.  Участие взеха трима народни представители от Област Монтана – Петър Якимов, Златко Тодоров и Младен Червеняков. . Домакини на срещата, която се провежда по инициатива на Националното сдружение на общините в Република България от 14 години бяха кметът на Монтана Златко Живков и областният управител Анатолий Младенов. Община Берковица бе представена от Зам. кметът Радослав Найденов. Представителите на местната власт са настоявали да бъде регламентирано тяхното участие в законодателния процес, които засяга дейността на общините. Според кметовете трябва да се създаде и механизъм за реална оценка за финансовата тежест,  която поемат общините при поемането на отговорност за реализиране на проекти и изпълнение на закони.

Местните управници са настоявали: да се прекрати отнемането на собствени приходи на общините за прилагане на национални политики;  да се разширят възможностите за обжалване на актове, ограничаващи сферата на местното самоуправление.; да се увеличи размера на изравнителната субсидия с оглед първоначално намаляване на структурния дефицит и успешното приключване на европейски проекти;  да се удвоят на средствата за инвестиции (капиталова субсидия за изграждане и ремонт на общинска пътна мрежа, в т. ч. за зимно поддържане и субсидия за инвестиции в други  общински обекти;  да се приближат на единните разходни стандарти за делегираните дейности до реалните пазарни цени, както и въвеждане на нови стандарти за ресурсно осигуряване на ангажименти, произтичащи от нормативни актове за изпълнение на национални стратегии. Повечето от предложенията са били  подкрепени от присъстващите народни представители.

Областният управител Анатолий Младенов  е припомнил,  че съществува план с 97 мерки и приоритети за развитието на Северозападния район. На 17 октомври ще бъде обсъден на среща между областните управители от Монтана, Видин, Враца, Плевен и Ловеч. Те трябва да изготвят документ – основа на интегрирана стратегия на развитие.