Актуални Новини, Новини

„ДЕН НА КМЕТА“ се проведе днес в Берковица

Кметът инж. Милчо Доцов днес проведе среща с кметове и кметски наместници на всички села на територията на общината. Дневният ред днес включваше среща с представители на РС „ПБЗН“ – гр. Берковица, които запознаха присъстващите с мерките за безопасност при възникване на пожари и осигуряване на безопасност и реакция по време на пожари. Особено внимание бе обърнато на настъпването на пролетта, и зачестилите пожари причинени от палежите на сухи треви в земеделски имоти. Началникът на РС „ПБЗН“ – Берковица гл. инспектор Цветан Димитров заяви, че за всяко неправомерно палене на огън на открито има санкции и ще се пишат актове от тяхна страна. Никой няма право да пали каквито и да е пожари. Не е разрешено. Дори и да охранява огъня, дори в близост да поставя камъни, за да не се разрасне пожара, или пък да има вода, например маркуч, с който да го изгасят, паленето на огън не е разрешено. Апелирам да не се пали под никаква форма. Има много самоуверени хора, които казват „на мен няма да ми се случи“. Връщайки се назад в годините, се вижда, че не малко пожари са се разраснали по този начин. Много е опасно, особено пък когато има вятър, който спомага за развитието на пожара. Едно такова подценяване на обстановката води точно до такива моменти. Присъстващите кметове и кметски наместници бяха запознати и със заповед РД – 15 – 146, касаеща почистването на общински пътища от изхвърлени отпадъци по предписание на РИОСВ, както и с актуална информация по закона за лечебните растения и необходимите разрешителни за бране на билки.