Актуални Новини

ДЕН НА КМЕТА

На 27 ноември 2015 г. кметът на Община Берковица инж. Милчо Доцов проведе първото месечно заседание с кметове и кметски наместници на всички села в общината. Г-н Доцов представи своите заместници – Ася Велиславова и Радослав Найденов. След приемане на новата структура на общината предстои назначаване и на трети заместник кмет, допълни инж. Милчо Доцов. Той се обърна към присъстващите с думите: „Не приемам никакво нарушение на закона и правилата. Ние сме тук в администрацията, за да работим за хората в общината.“ Денят на кмета протече при следния дневен ред:

  1. Дейности по снегопочистването;
  2. График за уличното осветление;
  3. Актуализиране на данни на кметове и кметски наместници;
  4. Мерки за опазване на околната среда и проблеми с незаконните сметища по селата;
  5. Други въпроси, коментари и питания.

На работната среща бяха обсъдени въпроси, отнасящи се до населените места в общината. Кметовете и кметските наместници поставиха основните проблеми, които стоят пред тях.