Актуални Новини

ДЕН НА КМЕТА

На 26 фверуари 2016 г.  се проведе редовното месечно заседание на ръководството на Община Берковица с кметове и кметски наместници. На работната среща бяха обсъдени въпроси, отнасящи се за почистването на речните корита, съгласно Заповед на РИОСВ. Кметовете и кметските наместници поставиха основните проблеми, които стоят пред тях. Зам.-кметът г-жа Ася Велиславова коментира с тях и възможностите за бързо решаване на неотложните въпроси, както и адекватна реакция от тяхна страна при проблеми с хората в селата. В края на заседанието присъстващите разговаряха и с представители на МЗХ и ИАГ.