Актуални Новини

ДЕН НА КМЕТА

IMG_4352На 25 март  2016 г.  се проведе редовното месечно заседание на ръководството на Община Берковица с кметове и кметски наместници. Началото бе дадено от кмета инж. Милчо Доцов, който отговори на поставени въпроси. В хода на разговорите стана ясно, че Община Берковица е планирала 20 000 лева в бюджета за закупуване на контейнери и кофи, които ще бъдат разпределени съобразно нуждите на населените места. На работната среща бяха обсъдени въпроси, касаещи предложения за реда на сеч на дървета в урбанизирани територии и ПОЗОСИ и залесяване, предложения относно транспортното обслужване на населени места и графика за използване на вишката.