Актуални Новини

ДЕН НА КМЕТА

На 22 април  2016 г.  се проведе редовното месечно заседание на ръководството на Община Берковица с кметове и кметски наместници. Началото бе дадено от кмета инж. Милчо Доцов, който отговори на поставени въпроси. В хода на разговорите бяха обсъдени въпроси, свързани с обредни дейности и определяне на представители от населените места в Общото събрание на МИГ-а. На работната среща бяха обсъдени въпроси, касаещи и проблемите на населените места в Община Берковица.