Актуални Новини

ДЕН НА КМЕТА

На 20 май 2016 г. кметът на Община Берковица инж. Милчо Доцов проведе редовно месечно заседание с кметове и кметски наместници на всички села в общината. Г-н Доцов обсъди с присъстващите инфраструктурни проблеми и въпроси, ангажиментите на хората от временната заетост и чистотата в населените места. Той призова кметските наместници да „действат отговорно, когато има проблем, съгласувайки разходите за отстраняването му с общината и решаване на въпроса“. Това, допълни кметът е „разумния и мениджърски подход за работа“. Инж. Доцов заяви още, че при работата на кметове и кметски наместници, закона е над всичко и, който го нарушава ще си носи последствията. Заседанието продължи със запознаване с графика за уличното осветление, както и бяха обсъдени въпроси, отнасящи се до населените места в общината. Кметовете и кметските наместници поставиха основните проблеми, които стоят пред тях.