Актуални Новини

ДЕН НА КМЕТА

На 24 юни 2016 г. кметът на Община Берковица инж. Милчо Доцов проведе редовно месечно заседание с кметове и кметски наместници на всички села в общината. Г-н Доцов обсъди с присъстващите поставените на срещата неотложни въпроси. Единият бе за обедна автобусна линия до с. Мездрея /по искане на жителите/, другият за почистването на канавки, храсти и треви край пътищата до селата в Община Берковица. Инж. Доцов  каза, че  въпросите могат да се решат в рамките на закона и целесъобразно, като допълни,  че в момента общината прави процедура за автобусна линия в града от кв. Беговица-кв. Заряница-Болницата-Бензиностанцията –фирма Бигъл. Кметът подчерта, че в момента се проучва и въпроса за използване на остатъка от снегопочистване за почистване на канавки и храсти точно на общинската пътна мрежа. Заседанието продължи със запознаване на присъстващите със заповеди на кмета за водните площи в населените места и за брането на липов цвят, както и организационни въпроси.