Актуални Новини

ДЕН НА КМЕТА

Преди заседание на ОбС- Берковица кметът инж. Милчо Доцов проведе редовната месечна среща с кметове и кметски наместници на всички села в общината. Той обсъди с тях проблемите на населените места, финансовата стабилност на администрацията и някои основни моменти от дневния ред на заседанието.  На срещата бяха обсъдени въпроси, свързани с графиците за поддръжка на уличното осветление и радиоточката, с рязането и кастренето на дървета, със съдействието на ОбМ „Комунални дейности“, подготовката за отоплителен сезон 2016-2017 г. на кметствата на територията на общината и организацията и техническата подготовка на изборите за президент и националния референдум.