Актуални Новини

ДЕН НА КМЕТА

Преди заседание на ОбС- Берковица кметът инж. Милчо Доцов проведе редовната месечна среща с кметове и кметски наместници на всички села в общината. Той акцентира и обсъди с тях, че ръководството продължава да стабилизира финансовото състояние на общината, въпреки изплащането на старите заеми и недобори. Инж. Доцов призова кметове и кметски наместници за отговорност при поддържане чистотата на съответните им населени места. Кметът обърна внимание на присъстващите, че при наличие на нещо нередно да подават своевременно сигнал или да санкционират нарушителите. Инж. Милчо Доцов държи и на ежемесечни проверки по населени места на еколога и съответния кмет или кметски наместник. Присъстващите на срещата бяха запознати със Заповед РД-15-193 от 27.03.2017 г. за контрол и опазване на околната среда, Заповед РД-15-189 от 24.03.2017 г. за пожароопасния сезон,  косенето и борбата с плевелите, както и контингента на местното население за дърва. Работната среща приключи с обсъждане на организационни въпроси.