Актуални Новини

ДЕН НА КМЕТА

Преди заседание на ОбС- Берковица кметът инж. Милчо Доцов проведе редовната месечна среща с кметове и кметски наместници на всички села в общината. Той обсъди с тях спешни въпроси, които ги вълнуват, а след това срещата протече при обявения дневен ред. Присъстващите  бяха запознати с графика на вишката, промяната в закона за горите и изискването за издаване на електронни билети, както и информацията за разпределение на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд.