Актуални Новини

ДЕН НА КМЕТА

Преди заседание на ОбС- Берковица кметът инж. Милчо Доцов проведе редовната месечна среща с кметове и кметски наместници на всички села в общината. Той обсъди с тях спешни въпроси, които ги вълнуват, а след това срещата протече при обявения дневен ред. Присъстващите  бяха запознати с реда за маркиране и извозване на дървесина и създаване на регистър, със заповедта на кмета във връзка с брането на липов цвят и организационни въпроси.