Актуални Новини

ДЕН НА КМЕТА

Преди заседание на ОбС- Берковица кметът инж. Милчо Доцов проведе редовната месечна среща с кметове и кметски наместници на всички села в общината. С едноминутно мълчание присъстващите почетоха паметта на Васко Маринов, дългогодишен служител на общината. Кметът обсъди с тях спешни въпроси, които ги вълнуват, а след това срещата протече при обявения дневен ред. Присъстващите  бяха запознати с изработените кадастрални карти на селата Боровци и Замфирово, уточнен бе графика на автовишката по населени места и обсъдени проблемите с уличното осветление. Кметовете и кметските наместници получиха указания за предстоящите ремонти на водопроводната мрежа.