Актуални Новини

ДЕН НА КМЕТА

IMG_8708Преди заседание на ОбС- Берковица кметът инж. Милчо Доцов проведе редовната месечна среща с кметове и кметски наместници на всички села в общината. В началото на срещата инж. Доцов съобщи на присъстващите, че кметският наместник на село Комарево Ива Давидова ще бъде сменена. Причина за това е лично нейно желание да бъде освободена от поста. От началото на месец октомври функциите й временно ще изпълнява кметският наместник на село Костенци – Димитър Димитров до назначаване на титуляра.

На заседанието инж. Доцов отправи апел към кметовете и наместниците за предприемане на мерки относно зелениет и биоразградими отпадъци. Кметът подчерта,че режимът на тяхното събиране и извозване е различен от този на битовите отпадъци. Дори наблегна, че е най-добре стопаните да ги компостират в собствените си дворове, при което в последствие ще имат чудесна биотор. Инж. Милчо Доцов разказа как за себе си е взел това решение  и е създал компост в своята домашна градина. Той допълни, че всеки тон отпадък струва на общината около 100 лева допълнителни разходи. За 2016 година Община Берковица е дотирала Комунални дейности със 120 000 лева. Ето защо основна цел на общината  е да намали обема на отпадъците, които се извозват в Депо – Монтана, още повече, че намаляването им е и задължителна за изпълнение европейска директива.

Кметът обсъди с тях спешни въпроси, които ги вълнуват, а след това срещата протече при обявения дневен ред. Присъстващите  бяха запознати с графика на вишката, заповедта за опасните дървета на територията на общината и разделното сметосъбиране.