Актуални Новини

ДЕН НА КМЕТА

Преди заседание на ОбС- Берковица кметът инж. Милчо Доцов проведе редовната месечна среща с кметове и кметски наместници на всички села в общината. В началото на срещата инж. Доцов съобщи на присъстващите за спечеления проект за ремонт и рехабилитация на общинската пътна мрежа по ПРСР 2014-2020 на стойност 7 млн. лева с ДДС. Кметът допълни, че затова общината е бързала да подмени водопроводите, за да може след това да се асфалтира. Най-големия участък, който ще бъде асфалтиран е Гаганица-Котеновци-Черешовица -4,790 км., общински път в село Боровци – 1, 871 км. , село Слатина /границата с Община Вършец/ – 1,7 км., село Бързия – от центъра в посока към Вършец – 1, 843 км. и в Берковица – Котеновско шосе от ул. „Берковска река“  до разклона за язовира и  ул. „Бук“. 14 км. е общата дължина на общинската пътна мрежа, която ще бъде реконструирана и рехабилитирана. В проекта е включен и ремонт на 10 000 кв. м тротоари. 80 % от проекта ще се реализират в селата и само 20 % за града, обобщи накрая инж. Доцов.  За останалите села от капиталовите разходи през новата година ще бъде включено изкърпване на дупките. Кметът обсъди с тях и други спешни въпроси, които ги вълнуват, а след това срещата протече при обявения дневен ред. Присъстващите  бяха запознати от зам.-кмета Радослав Найденов с дейностите по снегопочистването, готовността на общината и организацията. Присъстваше и управителят на сенгопочистващата фирма. Стана ясно, че много важна е комуникацията между отделните звена. Г-н Найденов подчерта, че всеки сигнал за стартиране на дейността по снегопочистване и опесъчаване задължително трябва да минава през дежурния на ОбА-Берковица и тогава до фирмата. На работната среща бе поканен и управителя на ВИК-Берковица г-н Сергей Иванов, за обсъждане на важни въпроси, които вълнуват кметовете и кметските наместници.