Актуални Новини

ДЕН НА КМЕТА

Преди заседание на ОбС- Берковица кметът инж. Милчо Доцов проведе редовната месечна среща с кметове и кметски наместници на всички села в общината.

На заседанието инж. Доцов отправи апел към кметовете и наместниците за предприемане на мерки относно зелените и биоразградими отпадъци. Кметът подчерта,че режимът на тяхното събиране и извозване е различен от този на битовите отпадъци. Дори наблегна, че е най-добре стопаните да ги компостират в собствените си дворове, при което впоследствие ще имат чудесна биотор. Инж. Милчо Доцов разказа как за себе си е взел това решение  и е създал компост в своята домашна градина. Той допълни, че всеки тон отпадък струва на общината около 100 лева допълнителни разходи, а всяка година  се  дофинансира дейност „Чистота“ с около 100 000 лева. Ето защо основна цел на общината  е да намали обема на отпадъците, които се извозват в Депо – Монтана, още повече, че намаляването им е и задължителна за изпълнение европейска директива.

Инж. Милчо Доцов съобщи на кметовете и кметските наместници, че общината ще обяви конкурс за „Най-чисто населено място“.  Предстои сформиране на комисия и изготвяне на критерии за оценяване.

Кметът обсъди с тях спешни въпроси, които ги вълнуват, а след това срещата протече при обявения дневен ред. Присъстващите  бяха запознати с графика за поддръжка на уличното осветление и радиоточката на територията на Община Берковица, въпроси относно рязане и кастрене на дървета, разпределението на дърва за огрев и строителна дървесина от ДГТ за календарната 2018 г., както и закона  за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.