Актуални Новини

ДЕН НА КМЕТА

Преди заседание на ОбС-Берковица кметът инж. Милчо Доцов проведе редовната месечна среща с кметове и кметски наместници на всички села в общината.

На заседанието инж. Доцов отправи покана към присъстващите за активно участие в конкурса на общината „Най-чисто населено място“. Кметът съобщи, че днес предстои ОбС-Берковица да обсъди и гласува средства, с които чрез публично частни партньорства с граждани ще се  изграждат, ремонтират, поддържат и облагородяват тротоари, градинки и междублокови пространства. Той подчерта, че материалите ще са от общината, а трудът – от кандидатстващите.

На днешното заседание присъства и инспектор от РС „Пожарна безопасност и защита на населението“, който запозна кметовете и наместниците с мерките за осигуряване на безопасност при възникване на пожари и как да реагират по време на пожари. Присъстващите бяха запознати с графика за използване на вишката през месец май. Обсъдиха се и актуални въпроси, свързани с почистването на плевели и къпини и косенето в регулацията на населените места.