Актуални Новини

ДЕН НА КМЕТА

Преди заседание на ОбС-Берковица кметът инж. Милчо Доцов проведе редовната месечна среща с кметове и кметски наместници на всички села в общината.

Присъстващите бяха запознати с графика за използване на вишката през месец  юни. Обсъдиха се и актуални въпроси, свързани с разясняване на закона за лични данни и преките задължения на кметовете и кметските наместници, както  важни организационни въпроси на администрацията.