Актуални Новини

ДЕН НА КМЕТА

Преди заседание на ОбС-Берковица кметът инж. Милчо Доцов проведе редовната месечна среща с кметове и кметски наместници на всички села в общината.

Присъстващите бяха запознати с графика за използване на автовишката през месец  август. Обсъдиха се и актуални въпроси, свързани с проблеми в уличното осветление, както и важни организационни въпроси.

На днешното заседание присъстваха и д-р Янко Борисов и д-р Валентин Димитров – ветеринарни лекари, които разясниха епизоотичната обстановка в Европа и България и дадоха указания на кметовете и кметските наместници за информиране на стопаните на домашно отлгежданите свине.