Актуални Новини

ДЕН НА КМЕТА

Преди заседание на ОбС-Берковица кметът инж. Милчо Доцов проведе редовната месечна среща с кметове и кметски наместници на всички села в общината.

Присъстващите бяха запознати с графика на вишката за месец декември 2018 г. и въпроси, свързани с районирането за снегопочистването включително дежурствата през празничните и почивните дни. Бяха запознати с препоръките на РС ПБЗН – Берковица за пожарообезопасното отопление и актуални проблеми по пожарообезопасяване на обектите през есенно-зимния сезон. Кметовете и кметските наместници обсъдиха и някои важни организационни въпроси.