Актуални Новини

ДЕН НА КМЕТА

Преди днешното заседание на Общински съвет – Берковица кметът инж. Милчо Доцов проведе редовната си месечна среща с кметове и кметски наместници на всички села в общината.

Присъстващите бяха запознати с графика на вишката за месец януари 2019 г., както и с други въпроси, свързани с уличното осветление.  Г-н Доцов обсъди с кметовете и кметските наместници текущи и организационни въпроси, свързани с дейността на изнесената администрация по селата. Кметът съобщи, че предстои разработване на проекта на бюджета на общината за 2019 год. Инж. М. Доцов допълни, че на 03 и 04 януари 2019 год. ще се проведе нарочна среща между него и кметовете на селата за обсъждане параметрите на бюджета.