Актуални Новини

ДЕН НА КМЕТА

Преди днешното заседание на Общински съвет – Берковица кметът инж. Милчо Доцов проведе редовната си месечна среща с кметове и кметски наместници на всички села в общината. Той обсъди с присъстващите проекта на Бюджет 2019, който предстои да бъде приет на заседание на Общински съвет. Инж. Доцов разисква с кметовете и кметските наместници текущи и организационни въпроси, свързани с дейността на изнесената администрация по селата.

Дискутирано бе и предложението на Обществен съвет-Берковица за провеждането на кулинарна и занаятчийска изложба-базар по време на Фолклотния фестивал „Балканът пее и танцува“.  Като точка от дневния ред бе и уточняване на графика за автофишката по населени места и проблеми в уличното осветление.