Актуални Новини

ДЕН НА КМЕТА

Преди днешното заседание на Общински съвет – Берковица зам.-кметoвете Ася Велиславова и Радослав Найденов проведоха последната редовната месечна среща с кметове и кметски наместници на всички села в общината. Г-жа Велиславова призова всички да продължат да си вършат работата, както до сега, за да са в услуга на хората. Присъстващите бяха запознати с графика на вишката за месец октомври и въпроси, свързани с уличното осветление, както и дейностите по снегопочистване за предстоящия зимен сезон, готовността на общината и организацията. Дискутирани бяха и някои организационни въпроси по населени места.