Актуални Новини, Новини, Община Берковица

ДЕН НА КМЕТА

Днес, 31.01.2020 година, преди днешното заседание на Общински съвет – Берковица, се проведе среща на Кмета на Община Берковица с кметовете и кметските наместници на населените места в общината. Присъстваха зам.-кметът Спаска Георгиева, Биляна Стаменова – Секретар на Община Берковица и Тинка Еленкова – Главен специалист „ПВЗ“.

Г-жа Каменова запозна присъстващите с програмите и проектите, които се изпълняват на територията на Община Берковица, и начерта бъдещите планове на местното управление. Изрази своята готовност за подкрепа и съдействие при решаване на належащи проблеми.

Управниците на населените места споделиха трудностите, с които се сблъскват ежедневно, представиха своите идеи за развитието на населените места, които управляват, и заявиха своята готовност за работа.