Актуални Новини, Новини

ДЕН НА КМЕТА

Днес, 28.02.2020 година, преди днешното заседание на Общински съвет – Берковица, се проведе среща на Кмета на Община Берковица с кметовете и кметските наместници на населените места в общината. Присъстваха зам.-кметът Спаска Георгиева,  зам. – кметът Атанас Георгиев, Биляна Стаменова – Секретар на Община Берковица и Милован Жан –  Председател на Общински съвет. Г-жа Каменова запозна присъстващите с новия управител на „Комунални дейности – Берковица“ Иво Димитров. Г-н Димитров изрази своята готовност за подкрепа и съдействие при решаване на належащи проблеми.

Управниците на населените места споделиха трудностите, с които се сблъскват ежедневно и заявиха своята готовност за работа.