Актуални Новини

ДЕН НА КМЕТА

IMG_1719На 25 януари 2013 г. кметът на Берковица – Димитранка Каменова и зам. кметът Радослав Найденов проведоха редовното месечно заседание с кметовете и кметските наместници на всички села в общината.  Г-жа Каменова запозна кметовете с предстоящото обсъждане на Отчета за бюджет 2012 и проектобюджет 2013 г., като специално подчерта, че „и тази година ще бъде трудна, но всичко зависи от нас”. Зимното снегопочистване в общината  бе другият организационен въпрос, който се обсъди с кметовете и кметските наместници.Сериозно внимание бе обърнато и на организацията в населените места, свързана с предстоящия референдум. На кметовете бяха дадени конкретни указания за организационно-техническата подготовка на предстоящия вот.

Вашият коментар