Актуални Новини, Новини

ДЕН НА КМЕТА

Днес, 23.09.2020 година, се проведе среща на Кмета на Община Берковица Димитранка Каменова с кметовете и кметските наместници на населените места в общината и с част от второстепенните разпоредители. Присъстваха зам.-кметът Спаска Георгиева,  зам.-кметът Атанас Георгиев, Биляна Стаменова – Секретар на Община Берковица и Иво Димитров – управител на ОМ „Комунални дейности – Берковица“ и прокурист на „Обредни дейности“ – Берковица. Управниците на населените места споделиха трудностите, с които се сблъскват ежедневно и заявиха своята готовност за работа. Г-н Димитров отново запозна присъстващите с проблема, свързан с голямото количество ТБО, което се извозва и нарастващите средства всяка година за депониране и сепарация и призова да се включат активно в инициативата за намаляване на транспортираните отпадъци до регионалното депо – Монтана. Обърна се с молба към тях за спазване на Наредбата на Община Берковица за управление на отпадъците на територията на общината. Изрази своята готовност за подкрепа и съдействие при решаване на належащи проблеми.