Актуални Новини, Новини

ДЕН НА КМЕТА

Днес, 25.02.2021 година, се проведе среща на Кмета на Община Берковица Димитранка Каменова с кметовете и кметските наместници на населените места в общината. Присъстваха зам.-кметът Спаска Георгиева, зам.-кметът Атанас Георгиев, зам. –кметът Гергана Антонова, Биляна Стаменова – Секретар на Община Берковица. В началото на срещата г-жа Каменова представи обстойна информация на присъстващите относно започналата масова ваксинация в град Берковица. Призова кметовете и кметските наместници към отговорност и активност от тяхна страна за информиране на по-голям брой хора от населените места относно възможността и начина на имунизиране. Тя изрази готовност за оказване на съдействие от страна на Община Берковица на желаещи от селата да се ваксинират, които нямат възможност да достигнат до имунизационния кабинет в МБАЛ – Берковица. Целта е колкото може повече хора да се ваксинират, защото първата и най – важна задача е опазване живота и здравето на всеки от нас.

Отново призова всички присъстващи за стриктното спазване на всички противоепидемичните мерки, наложени от здравните власти, за повече  дисциплина и контрол върху ситуацията с COVID-19.

Г-жа Каменова запозна присъстващите с програмите и проектите, които се изпълняват на територията на община Берковица. Изрази своето желание за подкрепа и съдействие при решаване на належащи проблеми.