Актуални Новини, Новини

ДЕН НА КМЕТА

Днес, 31 май 2024 година, от 10:00 ч. в Заседателната зала на Община Берковица се проведе среща на Кмета на Община Берковица Радослав Найденов с кметове и кметските наместници на населените места в общината за м. май при следния дневен ред:

1.Среща с кмета на община Берковица

2.Обучение на кметовете и кметските наместничества по въпросите на защита на населението при бедствия и аварии.

3.Отчитане на резултатите от проведения конкурс „Най-чисто населено място“

4.Запознаване с новите образци на заявления за регистрация на животновъден обект-лично стопанство.

5.Други въпроси.

На срещата управниците на населените места преминаха обучение по въпросите на защита на населението при бедствия и аварии.

Бяха обсъдени въпроси, свързани с контрола на не възстановените улични платна след В и К аварии, ревизията на уличното осветление след зимния сезон, необходимостта от вишка и подмяна на осветителни тела и отстраняване на нерегламентираните сметища.
 Задълженията на кметовете по места също бе част от разговора.