Актуални Новини

ДЕН НА КМЕТА

На  27 септември 2013 г. кметът на Община Берковица – Димитранка Каменова проведе редовното, месечно заседание с кметове и кметски наместници на всички села в общината. На работната среща бяха обсъдени въпроси, отнасящи се за строг контрол на нерегламентираните сметища, поставянето на нови табели и стикери на населените места и работата на ръководството. Кметовете и кметските наместници поставиха основните проблеми, които стоят пред тях. Г-жа Каменова коментира с тях и възможностите за бързо решаване на неотложните въпроси, както и адекватна реакция от тяхна страна при проблеми с хората в селата.