Актуални Новини

ДЕН НА КМЕТА

IMG_0168На 12 декември 2014 г. кметът на Берковица – Димитранка Каменова и зам. -кметът Радослав Найденов проведоха редовното месечно заседание с кметовете и кметските наместници на всички села в общината. На срещата присъства и началникът на РУ на МВР Бисер Йончев, който обсъди с присъстващите мерките за сигурност в населените места на общината. Зимното снегопочистване бе другият организационен въпрос, който общинското ръководство обсъди с кметовете и кметските наместници. Сериозно внимание бе обърнато и на организацията в населените места, свързана с навременната реакция при обилни снеговалежи . На кметовете бяха дадени конкретни указания за организационно-техническата подготовка на снегопочистването.