Актуални Новини

ДЕН НА КМЕТА

 

В община Берковица се проведе традиционния ден на кмета и кметския наместник. Основните въпроси, които бяха отнесени на вниманието на кметовете и кметските наместници са превантивната противопожарна дейност в населените места, информираността на населението и забранителните и ограничителни защитни мерки по законите за опазване на околната среда. Община Берковица е предвидила строги санкции и глоби за нарушителите, които предизвикват пожари. Кметът Димитранка Каменова вече е подписала и първите три наказателни постановления, които ще бъдат оповестени публично. Засилени мерки предвижда община Берковица и за обезопасяването на водните площи, безопасността за движение по пътищата, организация на доставки на контейнери по селата и проблемите с уличното осветление.

Вашият коментар