Актуални Новини

„ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ” В РАЙОНЕН СЪД БЕРКОВИЦА – 14 АПРИЛ 2014 ГОДИНА

Районен съд – гр. Берковица обявява 14 април 2014 г. за Ден на отворени врати по повод 16 АПРИЛ – ДЕНЯ НА КОНСТИТУЦИЯТА И ЮРИСТА и във връзка с  реализиране проекта на Висш съдебен съвет  „Ден на отворените врати”.  В Деня на отворените врати, граждани и журналисти могат да посетят Районен съд-Берковица и да се запознаят отблизо с дейността на съда, да посетят административните служби – деловодството на съда, съдебно-изпълнителна служба, бюро „Съдимост” и съдебните зали. В деня на отворени врати при заявено желание Председателят на съда ще проведе среща с ученици от училища в града, в рамките на която ще ги запознае с работата на магистратите, със Закона за закрила на детето.

Желаещите граждани могат да присъстват при разпределение на съдебните дела ,да се запознаят с работата на институцията в рамките на работния ден от 10.00 до 15.00 часа, както и да получат информация за работата на съда и предлаганите административни съдебни услуги и процедури в тяхно улеснение.

Надеждата е  с провеждането на проект: „Ден на отворените врати” в Районен съд гр. Берковица да се допринесе за повишаване на правната култура на всички  и за изграждане на доверие в работата на съдебната система.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД – Берковица

Юлита Георгиева