Актуални Новини

“ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ” В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – БЕРКОВИЦА

На 22.04.2013 от 09:00 до 16:00 часа се проведе „Ден на отворените врати“ в Районна прокуратура – гр. Берковица. Мероприятието е по инициатива на Висш съдебен съвет като има за цел повишаване на правната култура на гражданите и постигане на по-добра информираност за работата на съдебната система. Относно провеждането на мероприятието обществеността в гр. Берковица беше информирана чрез публикации в интернет страниците на РП-Берковица,  РС-Берковица и този на Община Берковица, а също така бяха изпратени писма-покани до средните и основните училища в града.

         РП-Берковица беше посетена от групи ученици от Лесотехническа професионална гимназия – гр. Берковица, Гимназия „Д-р Иван Панов“ – гр. Берковица и 2.ОУ „Христо Смирненски“ – гр. Берковица, като на участниците се разясни в най-общи линии работата на прокуратурата, при какви обстоятелства се образуват досъдебни производства, кои са наказателно отговорни лица, какви са наказанията по видове, както и последиците от осъждането на лицата. Съвместно със съдии при РС-Берковица на участниците в деня на отворените врати се предостави достъп до съдебните зали, като участниците симулираха съдебен процес и влязоха в ролята на съдия и прокурор.

         „Денят на отворените врати“ в РП-Берковица премина в приятна атмосфера и при голям интерес от страна на участниците, които задаваха интересни въпроси. Проявен беше интерес и от страна на няколко граждани.

         Мероприятието беше отразено от представители на местните медии като прокурор Мария Соколова даде кратко интервю.

 

 

Вашият коментар